понедељак, 08. март 2010.

EGO - ČOVEKOVA CRNA RUPA

Crne rupe u zvezdanim sistemima su magneti, otežali od materije,koju su privukli, koja se više ne može osloboditi. Ako sebe posmatramo,kao mali kosmos, ubrzo ćemo primetiti unutar nas crnu rupu: naš ego. Njegova ogromna snaga privlačenja parališe sve u svojoj sferi uticaja, prouzrokujući da postane ‘biće bez svetlosti’. Ego čini naš život teškim, ali mi ga možemo iznutra osvetliti.
Svi događaji i fenomeni u našem univerzumu određeni su nekim zakonima. Ti zakoni, kao npr. zakon snage privlačenja, utiču na sve što postoji. Možemo samo posmatrati njihove rezultate, posledice sa uzrocima, i tako ih izučavati. Sa tim u vezi, npr. zanimljivo je kako se uticaj nekog predmeta povećava što je on bliže središtu izvora energije, bez obzira da li se radi o vidljivom ili nevidljivom nebeskom telu ili nevidljivom izvoru energije.FENOMEN IZ ASTROFIZIKE

Zato ne bi trebali biti začuđeni, što su astrofizičari iz evropskog opservatorijuma,kada su na južnom nebu primetili nepravilnosti u zvezdanim orbitama, zaključili da mora postojati ‘crna rupa’ sa bezgranično jakom privlačnom snagom. Ta je crna rupa smeštena u središtu naše galaksije (Sagittarius A).
Teorije o crnim rupama razvijale su se tokom nekoliko desetina godina. Otkriveno je da najveći zvezdani sistemi poseduju izuzetno teške crne rupe u svom središtu. Tek u malom procentu tih sistema,crne rupe apsorbuju dovoljno materije, usled čega dolazi do spektakularnog efekta.Primer za to je Cygnus A.

Iako astrofizičari smatraju,da su mnoge teorije već zastarele,ipak se pretpostavlja, da većinu crnih rupa karakteriše neverovatna materijalna gustoća.Masa biliona sunca mogla bi se u njih stisnuti. Usled toga dolazi do njihove izuzetne privlačne snage. Svi predmeti u blizini neodoljivo će biti privučeni u smeru središta sile teže crne rupe, postaće neverovatno vrući i u njoj će nestati. Čak je i svetlost podložna tim energijama i ne može se više širiti. Nestaje zauvek u crnoj rupi.
Postojanje takvih crnih rupa, iz kojih svetlost ne može pobeći, može se ustanoviti tek posmatrajući devijacije u zvezdanim orbitama, koje se nalaze u blizini.Te su zvezde ‘izbačene iz svojih orbita’,izbačene iz svog središta, silovitim snagama.
Još se uvek raspravlja šta će se dogoditi tim crnim rupama i njihovim ogromnim količinama energije.Neki naučnici smatraju,da će se crna rupa rastvoriti za nekoliko biliona godina u procesu, koji je zasnovan na kvantnoj mehanici. Drugi kažu da svaka crna rupa korespondira ‘izlivu’ materije, beloj rupi, izvoru materije nekog drugog univerzuma.

UNUTRAŠNJA CRNA RUPA

Ne čine li vam se poznate te nepravilnosti? Neo gledaju li se ti događaji unutar nas i u našem ispoljnjem životu? Kad se pažljivo analiziramo, takođe ćemo moći locirati crnu rupu u našem malom kosmosu,koja privlači sve što je od prirode i njenih stvorenja,te utiče na bližnje i zavodi ih na pogrešan put. Čak i kad učestvujemo u uzavreloj raspravi, možemo primetiti kako jaka centripetalna sila deluje unutar nas. Kao i u velikom kosmosu, tu se mora pojaviti moćna koncentrisana energija. Njena ogromna privlačna snaga parališe sve u njenoj sferi uticaja i čini da sve postane ‘biće bez svetlosti’. To je snaga koja čini život ‘teškim’. To je gravitacijski pad samoodržavajućeg ega.

Na osnovu prirodnih zakona, čovek je prinuđen da se ponaša u skladu sa svojom prirodom i strukturom, to jest, egocentrično. Svojim delima, pozitivnim, kao i negativnim, koja izviru iz sećanja ili kao reakcija na trenutnu situaciju, čovek pokušava privući, zadržati i učiniti delotvornim, sve ono i one, koje smatra korisnima. To su temeljna svojstva ega.

Čovek se može poslužiti i snagama altruizma i ljubavi prema bližnjem u vlastitu korist, jer i ego zna da je život bez tih svojstava pakao. Upravo ti napori, tako potrebni u našem hladnom svetu, ukazuju na duboko zakopan poriv na delovanje zarad vlastite dobrobiti, poriv da se oblikuje svet snagama,prema vlastitom uvidu ili vlastitom moralu, pri tom terajući bezbrojne druge da izvrše naš prljavi posao. Čovek će to pokušati i uz pomoć snag božanskog svetla, koje mu se bliže iz dubina mikrokosmosa ili iz Hristovog polja koje izražava svet. Zadržavajući snage na taj način, međutim, dovodimo život u mikrokosmosu do velike paralize, zato što je život transformacija energija, metabolizma, primanja i ponovnog otpuštanja. Ego koji sve proždire, uključujući i duhovne snage iz jezgra mikrokosmosa, pretvara se u čudovišnu crnu rupu, krutu i nepokretnu, beskrajno koncentrisanu masu.

SVOJEVOLJNO OSLOBOĐENJE

Postoji mogućnost da voljno dozvolimo,da nas obuzmu i izmene božanske stvaralačke energije iz duhovnog jezgra u delotvorne radnike, uključene u ogroman proces. Moramo naučiti odustati od onoga što smo primili. Na taj način možemo stajati u zracima božanske ljubavi,koja je kosmička.Umesto da sve proždiremo kao crna rupa i time vodimo sve u paralisano stanje, možemo započeti širiti svetlost,toplinu i kretanje, kao i sunce.Samim našim prisustvom,možemo pomoći ljudima,da dožive ponovo ‘životni smisao’ i tada će naš doprinos delovati uvek kao podsticaj,čak i kad to namerno ne pokušavamo.

U tom će se okruženju probuditi svest i uvid u nama,shvatićemo da je jedino važno,oslobađanje božanskog jezgra u mikrokosmosu, prvobitnog čoveka iz ‘gravitacijskog pada’ ega.Zaista, upravo je tako,čovek se u potpunosti menja i transformiše uz pomoć ne-zemaljske energije,i tako je u stanju voditi život u kom širi svetlost.
To omogućava sledeća činjenica:istinsko svetlo,svetlosna bujica iz božanske prirode,počinilo je najveće žrtvovanje – dozvolilo je da ga zahvati crna rupa,kako bi nakon toga,bilo u mogućnosti obnoviti celi ljudski kosmos iznutra.Tada i zarobljeno svetlo postaje ponovo oslobođeno i moguće mu je prići u njegovo područje,kosmičko polje velikog svetla.Obnovljeni čovek, slobodan od egocentričnosti, u procesu transformacije će biti delotvoran u svetu kao novi, ne-zemaljski izvor svetlosti.

Kakav je to poklon!


Iz časopisa Pentagram, Ružin Dvor
http://www.ruzin-dvor.hr/

недеља, 28. фебруар 2010.

ENERGETSKI VAMPIRIZAM - Osnovni problem našeg doba

Razgovor sa Serenom Albom, autorkom knjige o energiji, strahu, ljubavi i energetskom vampirizmu. Energetski vampirizam širi se kao nesvesni model ponašanja i zahvatio je gotovo svu populaciju planete Zemlje. Sada dobra vest, samo promenom smera okretanja svojih čakri, smera okretanja energije, možemo sve to promeniti preko noći.Serena Alba, pseudonim je autora knjige "Geometrija Božanske iskre."Knjiga je štampana pre dve godine i dalje se odlično prodaje.Od tada uspešno funkcioniše i blog ovog autora, Časopis “Svjetlost” je prvi medijum koji je pokazao interes za njen rad. Ni za ovaj razgovor Serena nije želela otkriti svoj pravi identitet, jednostavno zato sto je njeno dvadestpetogodišnje istraživanje, u knjigu uvrstilo, najintimnije stvari cele njene šire porodice. A ta velika „otkrića", koje nam daje Serena na uvid,jednostavna su, doslovno, do bola.

Suočena sa činjenicom da su energetski vampiri svuda oko nas, da smo, u pravilu i mi sami, vampiri, jer, kao i u filmovima, svi su vampiri prvo bili žrtve.Serena se nije zaustavila na detektovanju stanja koje, manje ili više, svi osećamo. Ona je pružila rešenje: jednostavnu Tehniku vesele čarolije za izlazak iz vampirskog koncepta, gde niko ništa ne daje, niti prima, gde,kako kaže, „svi učestvujemo, sarađujemo i međusobnim skladom stvaramo",gde smo u energetskoj rezonanci. Knjiga nas vodi ka drevnom znanju o tome,da je jedina energija, koja nam je potrebna i koja svakome od nas nešto znači - ona koju stvaramo sami.

Svoju istinu možemo videti samo na energetskom nivou, a i to samo, ako poznajemo osobine te energije, ako je razumemo. Sve ostalo, sto mislimo o sebi i drugim ljudima, su iskrivljene senke na zidu, prividi.

SVJETLOST: Šta zapravo znače pojmovi geometrija božanske iskre i(ili) geometrija svesti, po čemu je knjiga i dobila ime?

SERENA: Znači da se svest (što podrazumeva i ljudsku i univerzalnu svest,jer imaju jednaku formu iako ne i jednaku energiju) ili božanska iskra precizno može izraziti na geometrijski tj. matematički način. To je važno,zato što je to onda jasna formulacija koja omogučava prilično jednostavno uzdizanje iz stanja sveukupne ne-svesnosti, u kojem se pojedinci i čovečanstvo nalaze, u stanje svesnosti ili vise svesti. Uzdizanje iz straha u ljubav.
Od kada postoji, naša civilizacija ima jednu odrednicu koja je bitno određuje, a to je strah. Strah stvara sve ono što zovemo zlim. Strah stvara zlo u pojedincima i u društvima. Ljubav kao suprotnost strahu postoji tek kao nejasno sećanje na Planetu. Sećanje sačuvano u fragmentima u davnim umetničkim delima, u najstarijim verskim spisima ili kao sasvim maglovita i nikada dostignuta težnja u svemu sto radimo. Svest, ljubav, božanska iskra, to su za mene sinonimi koji bi i dalje ostali nejasni i nedostižni da nema te njihove precizne geometrije koju objašnjavam u knjizi. Geometrije,koja im daje apsolutnu jasnoću i omogućava svakome da to živi.

Jedina prava trauma,koja nam se ikad dogodila,jeste, da nam je neko ukrao energiju!

SVJETLOST: Kada bih ja,u par reči trebao sažeti,ono o čemu govori vaša knjiga, rekao bih o vampirima, o energiji, o smeru okretanja (čakri), o veseloj čaroliji i naravno, o Vama. Pa hajdemo tim redom.

U knjizi kao i na vašem posećenom blogu, tvrdite da je većina ljudi,koja danas živi na Planeti,upleteno u zavisničku mrežu energetskog vampirizma i da je preovladavajuci odnos,vampirski odnos. Zvuči grubo, pa recite nam šta je to, šta su to energetski vampiri i kako ih prepoznati i šta tada činiti?

SERENA: Energiju možete razlikovati kao ljubav ili strah na nivou emocija, pa kao dobro ili zlo,na nivou morala.Ljudsko bitisanje u negativnoj energiji, dakle u strahu, dakle u zlu, nazvala sam „vampirizam". Naziv sam preuzela od drugih autora koji su istraživali tu pojavu (Joe H. Slate, Ph.D., Psychic Vampires, Llewellyn Publications, St.Paoul, Minnesota 2002), a i legende i mitovi o vampirima govore o istoj stvari. Nije ljudska mašta slučajno inspirisana i uzbuđivana vampirima,već vekovima. To je stvarno događanje, koje nije moglo biti shvaćeno, pa je dobilo bajkovitu horor-formu. Ja sam ga prepoznala u nasoj svakodnevici, a vampirizam je najizraženiji u našim toplim domovima. Zato moja knjiga ima podnaslov „i kako smo jedva preživeli roditeljsku ljubav". Najkraće rečeno, svako od nas je vampir, neko manje, neko više, baš svako. To znači, svako živi od energije drugih ljudi, kradući energiju drugim ljudima. Nemate koga ili šta prepoznati. Pogledajmo u sebe i naći ćemo energetskog vampira.

SVJETLOST: Što su to pasivni, a što aktivni vampiri?

SERENA: To je distinkcija između blaže i teže forme vampirizma.

SVJETLOST: Kako stvari stoje globalno, kad zavrtimo velike brojke?

SERENA: Globalno smo svi vampiri, zato ovaj svet i lzgleda ovako jadno, glupo, agresivno, nesretno, beznadežno,ako izuzmete zelenu travu, plavo nebo i plavo more.

SVJETLOST: Kako da znamo jesmo li mi sami vampir ili njegova žrtva?

SERENA: Svako od nas je prema nekome vampir, a naspram nekog drugog žrtva. To je,sa jedne strane do krajnosti zastrašujuće, a sa druge strane vrlo ohrabrujuće. Jer govori, da prvenstveno treba da sagledamo problem u sebi, treba da savladamo svoj vampirizam, a to znači svoj strah, a to znači svoju negativnu energiju. To ima veće izglede za uspeh,nego ako mislimo,da su nam neprijatelji oni "drugi", zar ne? A kada razumem svoj strah, i znam da isti problem ima i onaj drugi, i svako, tada te druge više ne doživljavam kao neprijatelje, kao,one koji mi stvaraju probleme, nego kao ljude koji imaju isti, ali potpuno isti problem kao i ja.

SVJETLOST: Kako se nositi sa tim da ste energetski vampir ili da su vam vaši najdraži vampiri?

SERENA: Jednostavno. Prvenstveno bez osećaja krivice. Najpre, zato, jer cela naša civilizacija, od početka, počiva na vampirizmu.
Drugu opciju nismo poznavali.A kako ja nisam problem samo definisala, nego sam našla i efikasno rešenje za njega, a to je pokretanje pozitivne energije, to svako može učiniti i tako se vrlo brzo rešiti svog vampirizma. Zato kažem - jednostavno.

SVJETLOST: Kako energetska krada utice na svest onoga kome se energija krade?

SERENA: Posledice krađe energije su brojne - psihičke i fizičke bolesti, sve nesreće koje se dogadaju na ličnom i društvenom nivou. Ipak, najgora je posledica po svest. Čovek kome se krade energija, postaje sve više ne-svestan, ne-savestan, gubi inteligenciju, gubi kreativnost, sve više je podložan manipulaciji. Doslovno postaje gluplji. Zadnjih desetak godina,mnogo se govori i piše o uzdizanju svesnosti, o duhovnosti. Bez pokretanja pozitivne energije, na način, kako ja to geometrijski opisujem, to ostaju samo lepe želje i puste priče.

SVJETLOST: Kako se odbraniti od takve vrste parazitizma?

SERENA:Pokretanjem pozitivne energije - zaustavljanjem negativne energije. Jednostavne uputstva o tome su u knjizi. Primena, već nije tako jednostavna zato, jer pokrećemo pozitivnu energiju, okruženi ljudima koji su ostali negativni. Zato sam otvorila blog, da ljudima objasnim, kako što lakše savladati prepreke na koje nailaze i pokazalo se da uspevamo u tome.

SVJETLOST: Vampiri deluju samo kad su blizu ili i na daljinu?

SERENA: I kad su blizu i kad su daleko. Ipak, manje intenzivno, kad su daleko. Ali i tada je to dovoljno jako, da vam to bude nepodnošljivo i opasno po zdravlje i život.

SVJETLOST: Deca su budućnost sveta. Kakva je stvar sa njima u tom vampirskom lancu?

SERENA: Deca su najveće žrtve u vampirskom lancu. Jer, baka krade energiju kćeri i sinu, oni se donekle namire, jer kradu energiju svojim kćerima i sinovima. Zadnji sinovi i kćeri u lancu su deca i nemaju kome krasti energiju, zato oni najviše plaćaju taj vampirski ceh. Svi mi odrasli živimo na energiji dece i to je upravo stravičan podatak do kojeg sam došla. Nema nikakve sumnje u njega. Zato nam se čini, kako ovaj svet ima vrlo zabrinjavajuću budućnost. Zato se mladi osećaju besperspektivno. Jer krademo energiju od dece i zato deca nemaju budućnost. Svet nema budućnost. Nasi životi su jalovo ponavljanje slika nesrećne prošlosti.Najkraće rečeno, svako od nas je vampir, neko manje neko više, baš svako.

SVJETLOST: Mogu li deca biti energetski vampiri?

SERENA: Nažalost, da. Deca, onda jedni-drugima kradu energiju, jer je ne mogu krasti odraslima. Generacijska hijerarhija u polju negativne energije je zakon koji se ne može prekršiti do puberteta, a i kasnije teško. Nekada je vampirizam počinjao u starijem uzrastu, sada u sve mlađem. Takode objašnjava rastuće nasilje medu decom, bolje od ijedne druge hipoteze.

SVJETLOST: Gde smo promašili kao roditelji?

SERENA: Nismo uopšte promašili. Ove spoznaje o prirodi energije, kao pozitivne i negativne,do sada niste nigde mogli saznati, koliko je meni poznato. Ako neko i iznosi ovakva opažanja i iskustva o krađi energije, kao osnovnom i odredujućem odnosu između ljudi, posebno između onih ljudi, koji se najviše vole, a to su roditelji i deca, te partneri, taj nije našao način kako rešiti taj problem. Pa ako niste znali, kako ste mogli napraviti nešto što ne znate? Sada se zna. Sve je opisano, sve je provereno, funkcioniše. Energetski funkcioniše, to je bitno. Ne trebaju vam učitelji, kursevi, gurui, instrumenti. Pročitajte moju knjigu i pokrenite pozitivnu energiju.

Jedina bitna novost u celoj mojoj priči je: Vrtite svakih pola sata svoje čakre u smeru kazaljke na satu idućih godinu dana. I budite virtuozno uporni i pažijivi u tom procesu. - Serena Alba

SVJETLOST: Evo nas na energiji. Jedina energija, koja nešto znači čoveku, je ona koju on sam proizvodi, tvrdite u knjizi. Koliko svest,da je sve energija, menja život pojedinca i sveta oko njega? Na koji način mi (ne) proizvodimo energiju?

SERENA: Svest, da je sve energija, se u zadnjih šest-sedam godina značajno proširila i među ljudima,koji ne čitaju knjige s police „ezoterija", što je dobro. Novost koju ja donosim, je da svako sam stvara, sam proizvodi svoju energiju u neograničenim količinama, koliko god nam treba. To otkriće je toliko veliko, da se ljudi u prvi mah ne usuđuju da poveruju. Svi koji nešto pišu, govore ili podučavaju o energijama, polaze od toga,da energiju dobijamo od univerzuma, od Sunca, od prirode, od Boga, dakle od nekog velikog, prelepog i močnog izvora izvan nas. To nam se čini normalno - mi smo tako mali, a bilo koja od rečenih pojava je tako ogromna i mora biti „da nas napaja". Tako pogrešno!

Eto, taj stav, da smo mali i nemočni je stvorio vampirizam. Ako ne možete sami napraviti/stvoriti onda idete krasti. Svo zlo je nastalo iz interpretacije,da smo tako mali i nemočni. A strahovito smo močni. Jer moja svest može stvoriti svu energiju koja mi treba, koja treba mom umu i mom telu. I ja sam praktično pokazala kako se to radi. Naravno da nam trebaju Sunce, Mesec i Zvezde, ali u drugačijem kontekstu. I Bog nam treba, opet na potpuno drugačiji način od onoga, kako ga bilo koja religija prezentuje.

SVJETLOST: Kako bi izgledao energetski pozitivan svet?

SERENA: Nema lekara, iscelitelja, revolucije, politike, organizacije ili pametne vlasti,koja može učiniti vašu negativnu energiju pozitivnom. To može učiniti,jedino i isključivo,svako sam za sebe. Jedini izuzetak su mala deca za koju to čine roditelji, istovremeno,kad to čine i za sebe. Ne možete promeniti svet i ne trebate menjati svet. Ne možete promeniti druge ljude i ne trebate ih menjati. Promenite smer okretanja svoje energije i promeniće se svet.

SVJETLOST: Kako ste i kada zaključili da je upravo smer okretanja čakri toliko presudan?

SERENA: U svojim dugogodišnjim istraživanjima, to sam našla u nekim knjigama, kao ne tako važnu ili kao dosta drugačije interpretiranu stvar. Pa sam proveravala dugo na svojoj koži i iz toga svašta naučila, između ostalog o glavnoj ulozi porodice, u komadu zvanom „Propast sveta" - trebala mi je cela knjiga da to opišem, a ovde nemože da stane ni ukratko. Zapravo sam rešavala problem, dugogodišnje bolesti svoje kćeri i nisam se htela pomiriti ni sa čim manjim,od konačnog i neopozivo pozitivnog rezultata.

SVJETLOST: Koji su rezultati okretanja energije u pravilnom smjeru?

SERENA: Psihičko i telesno zdravlje, životna radost, saradnja sa drugim ljudima I sa svim što nas okružuje. Povećanje svesnosti. Puna svesnost. Materijalno i duhovno blagostanje.

SVJETLOST: Šta ljudima danas oduzima najviše energije?

SERENA: Odnosi sa svim ljudima sa kojima imamo odnose, posebno odnosi sa roditeljima i najbližom rodbinom, osim odnosa sa njihovom decom, jer sve što izgube u odnosima sa svima ostalima, trude se „naplatiti" i pošteno naplate od svoje dece. Od svoje vlastite dece!

SVJETLOST: Šta je, zapravo, tehnika Vesele Čarolije i mogu li je čitaoci “Svjetlosti” naučiti bez kupovine knjige?

SERENA: Vesela čarolija je jednostavna tehnika, kojom zaustavljate negativnu energiju i pokrećete pozitivnu. Kada to uspete, zaista postanete veseli. Tako je nastao i naslov knjige. Ne može je niko uspešno promeniti bez čitanja knjige, iako je najjednostavnija od svih tehnika za koje ste ikad čuli. Zato,jer treba da razumete smisao pozitivne i negativne energije i sve pripadajuce „detalje". Treba da razumete sebe, svet, sve. Sve treba, da reinterpretirate na temelju tih energetskih spoznaja. Puno toga treba naučiti i razumeti, da bi vam tako jednostavna tehnika profunkcionirala. Ali sve to piše u jednoj knjizi, pa, onda i nije tako puno.

SVJETLOST: U knjizi ste povezali kvantnu fiziku, Veselu čaroliju i slobodnu volju. Kako?

SERENA: Postojanje pozitivne i negativne energije sam opisala i dokazala na psihičkom, fizičkom i kvantnom nivou.Kvantna fizika kaže, da su spin i elektro-magnetnii naboj,dva osnovna svojstva materije/energije. Malo pojednostavljeno, spin znači rotacija, okretanje. Okretanje se može događati u dva smera,ako gledamo u jednoj ravni - ulevo (obrnuto od kazaljke na satu) i udesno (u smeru kazaljke na satu). I tu je nas izbor, naša slobodna volja. U toj tački, u tom trenutku, je naš jedini izbor, koji je važan u životu. Hoćemo li pokrenuti svoju energiju ulevo ili udesno. Jer nakon toga je sve odredeno. Jedan smer je Ijubav, drugi je strah, stvaranje - rušenje, zdravlje - bolest. Sve dobro je na strani pozitivne energije, sve zlo na strani negativne. To je naš jedini izbor - kvantni izbor.

Razgovarao: Nenad Kobasić
Iz časopisa "Svjetlost"

"Neka bude svetlost..."